Er zijn geen favorieten
*
*

Algemene Voorwaarden

Reservering en betaling
U kunt telefonisch of per internet reserveren. Beide manieren van reserveren zijn voor U en voor ons, Espana Casas bindend. Iedere reserveringsopdracht wordt binnen 48 uur bevestigd middels een reserveringsbevestiging. 

Espana Casas is niet verantwoordelijk voor eventuele financiële verliezen na een gemaakte reservering. Wacht eerst op uw reserveringsbevestiging. In het onwaarschijnlijke geval dat uw accommodatie niet beschikbaar is, zal Espana Casas een andere soortgelijke accommodatie aanbieden als alternatief. Als U ervoor kiest om geen alternatieve accommodatie te accepteren, wordt uw reservering kosteloos ongeldig gemaakt.

Betaling
Na gedane reservering voldoet u binnen 5 werkdagen 30% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 60 dagen voldoet u het te betalen bedrag ineens. Bij reservering op korte termijn, vanaf 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling middels een bankoverschrijving te voldoen. U betalingsafschrift vormt samen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst. 

De betaling dient te geschieden via overmaking naar de bankrekening die op het reserveringsformulier staat vermeld. In geval dat de overmaking niet binnen de termijn van 5 werkdagen is ontvangen, behoudt Espana Casas het recht om de voorreservering zonder voorafgaand bericht te annuleren. Al betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Espana Casas behoudt het recht prijzen te verhogen of te verlagen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat de prijzen dalen nadat U een boeking heeft gemaakt onthouden we ons het recht eventuele terugbetalingen te doen in prijsverschil.

Inbegrepen in de huurprijs en extra kosten
In de huurprijzen zijn gebruik water en elektra inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Annulering door huurder 
Annuleringen dienen telefonisch aan Espana Casas te worden opgegeven en schriftelijk te worden bevestigd met bijvoeging van de reserveringsbevestiging, waarna Espana Casas een annuleringsbevestiging/nota aan de cliënt doet toekomen. 

Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de verhuurperiode wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht. Tussen 40 dagen en 15 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

Annulering door Espana Casas
In het geval dat de accommodatie wegens onverwachte oorzaken, die niet te wijten zijn aan Espana Casas niet betrokken kan worden, dan zal Espana Casas een andere accommodatie van dezelfde of superieure karakteristieken ter beschikking aan cliënt stellen, zonder dat er restitutie aan de cliënt of bijbetaling aan Espana Casas plaatsvindt. 

Annuleringsverzekering  
Deelname aan de annuleringsverzekering bevelen wij altijd aan. Ook indien U op korte termijn reserveert. Helaas zijn wij niet in staat om deze verzekering aan te bieden. Met een telefoontje met uw eigen verzekeringsagent kunt U zowel een reis- als een annuleringsverzekering regelen.   

Aansprakelijkheid van de huurder 
Tijdens U verblijf in de vakantiewoning bent U als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door U mede reisgenoten, geheel door U vergoed dienen te worden, terstond en aan de beheerder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak, verlies van persoonlijke eigendommen en schade, in welke vorm dan ook, door huurders opgelopen in of rond de woning, evenals in de tuin en het gemeenschappelijke zwembad. Bij de vakantiewoning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats, bij aankomst, te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

Indien de beheerder constateert dat ( meerdere ) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is, is eigenaar/ beheerder gerechtigd om extra ( reinigingskosten ) aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Aansprakelijkheid
De beschrijvingen op onze website is opgesteld in goed vertrouwen. Echter Espana Casas is geen eigenaar van de accommodatie. Controle op aanwezige faciliteiten of voorzieningen is dan ook niet altijd mogelijk. Wij kunnen geen aansprakelijk accepteren voor gemis, letsel, verlies of schade die er is of wordt veroorzaakt, Het achterlaten van waardevolle spullen is voor eigen risico. U kunt hier de beheerders op aanspreken en zij zullen zorgen voor een gedegen oplossing.

Aantal personen
Het totaal aantal gasten die verblijven in de woning mag niet hoger zijn dan het aantal vermeld in de woningbeschrijving op onze website en uw reserveringsbevestiging. De eigenaar/beheerder behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren.

Klachten  
Ondanks al onze inzet en zorgen is het toch mogelijk dat U een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In ernstige gevallen kunt U tevens direct, vanuit U vakantiebestemming, contact met de beheerder opnemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt U uw vakantieplezier.

Gebruik internet/wifi 
Indien er gebruik gemaakt word van de internet verbinding zijn wij genoodzaakt U erop attent te maken dat wij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van deze verbinding. 

Eindschoonmaak
De accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden volgens de huisregels ( o.m. afwas schoon in de kast, geen achtergelaten huisvuil, BBQ schoongemaakt, ovens zonder aangekoekte laag ) Het niet naleven van deze regels kan leiden tot inhouding op de borgsom.

Waarborgsom
Indien de woning/accommodatie niet schoon of met beschadiging/vermissing aan bijvoorbeeld de inventaris of de accommodatie wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. De borgsom worden binnen 8 dagen na vertrek terugbetaald.

Water en elektriciteit
In landen als Spanje komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Wij als verhuurder kunnen voor de geleden schade niet aansprakelijk gesteld worden.   

Geluid
Huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving te allen tijde te respecteren. In ieder geval dient tussen 22.00 uur en 08.00 uur rekening gehouden te worden met de nachtrust van de omwonenden.

Verbruik en Milieu
Wanneer U lichten dag en nacht laat branden en airconditionings 24 uur aanzet, zal dit het gemiddelde verbruiksbedrag aanzienlijk hoger zijn. Om uw kosten te drukken en het milieu te sparen is het raadzaam hier rekening mee te houden.  

Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen
Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van onze accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen U ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek.      

Zwembaden
Het gemeenschappelijke zwembad is in de regel van mei tot november in gebruik. Wij als verhuurder zorgen niet voor het schoonmaken van het zwembad. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat een zwembad in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit vloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

 

Estoy de acuerdo
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.